Vyhotovíme a dodáme projektovou dokumentaci profese elektro následujících stupňů:


 1. DSP - dokumentace pro stavební povolení                                 
 2. DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí - řízení
 3. DPS - dokumentace pro provedení stavby
 4. DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele
 5. Dodavatelská dokumentace
 6. Návrhy rekonstrukcí
 7. Dokumentace skutečného stavu
 8. Realizační dokumentace

SILNOPROUD

 • vnitřní silnoproudé rozvody
 • umělé, náhradní a nouzové osvětlení
 • ochrana před bleskem (hromosvod, uzemnění)
 • napájení technologických zařízení
 • venkovní rozvody nízkého napětí 
 • SLABOPROUD

  • Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
  • Elektronický protipožární systém + Evakuační rozhlas (EPS)
  • Systémy kontroly vstupu (ACS)
  • Kamerový systém (CCTV)
  • Vyvolávací systémy
  • Společnou TV anténu
  • Domácí telefony a videotelefony
  • Datové přípojky

  Projektová dokumentace je zpracována digitálně v prostředí programu AutoCAD a MS Office. Na základě poptávky (telefon,email, popř.os.kontakt) Vám vypracujeme cenovou nabídku. Po odsouhlasení a potvrzení cenového návrhu mohou být práce ihned zahájeny. Na zakázky většího rozsahu je sepisována smlouva o dílo. 


  Nabízíme také drobné elektrikářské práce :

  • výměna elektroinstalace
  • instalace vypínačů a zásuvek
  • instalace svítidel
  • zapojení TV, videa, satelitu, telefonu